ساخت کامپاند لاستیکی

ساخت کامپاند لاستیکی:

۱-ساخت کامپاند لاستیکی به طراحی فرمولاسیون،مواد شیمیایی و کائوچو وابسته می باشد حتی اگر پایه پلیمری یکسان باشد.

۲.کیفیت پایدار:

مقاومت واستحکام پایدار- سختی یکنواخت-حداقل ذرات خارجی-سوراخ های ریز ومک و- – –

۳.ساختار وجنس غلتک فلزی.

۴.چسبندگی مناسب لاستیک و هسته فلزی:

چسبندگی نا مناسب می تواند باعث جداشدن لاستیک از فلز گردد.

۵. دقت نهایی:

غلتکها به بهترین روش روکش می شوند وقتی انتخاب درستی ،برای کاربرد خاص انجام شده باشد.

۱. بعنوان عایق الکتریکی

۲. بعنوان رسانا یا نیمه رسانا در تغییرات خواص الکتریکی

۳. بعنوان یک ماده رها کننده بالا( سلیکون)

۴. دارای سطوح ویژه مانند (سطوح صاف-غلتک دندانه دار-غلتک حلزونی –غلتک شیا ردار-شطرنجی و- – –