غلتک لاستیکی چیست؟

غلتک لاستیکی چیست؟

غلتک لاستیکی یک پلیمرا لاستیک پوشش داده شده روی هسته فلزی یا غیره می باشد.
غلتکهای لاستیکی در موارد گسترده تری استفاده می شود که از جمله این موارد ویژه به آن اشاره خواهیم نمود:

  • مقاومت سایشی عالی
  • بازگشت سریع به شکل اصلی زمانیکه از شکل اصلی خارج شده باشد.
  • مقاوم به مواد شیمایی و محافظ غلتک فلزی و شفت
  • جلوگیری از آسیب دیدگی به دلیل خراش و ضربه
  • تنظیم کردن برای تغییرات کوچک برای اندازه گیری دقیق دستگاه
  • استفاده در موارد بسیار خاص …
  • بعنوان عایق الکتریکی
  • بعنوان رسانا یا نیمه رسانا در تغییرات خواص الکتریکی
  • بعنوان یک ماده رها کننده بالا (سلیکون)
  • دارای سطوح ویژه مانند (سطوح صاف – غلتک دندانه دار – غلتک حلزونی غلتک شیار دار – شطرنجی و …)