نوردهای لاستیکی

نوردهای لاستیکی

نوردهای لاستیکی و مسایل آنها در دستگاه های جدید چاپ به شدت با دستگاه های قدیمی فرق می کند، اولا سرعت چاپ بسیار بالا رفته و بعد اینکه توقع مشتری ها از کیفیت بیش از پیش شده است.

واقعیت اینکه درست است نوردهای لاستیکی مرکب همگی کارشان مرکب رسانی به پلیت است ولی بسته به قیمت و جایگاه تک تک آنها فعالیت های متفاوتی دارند.

بطور مثال نورد آب روی کار که وظیفه پخش یک فیلم نازکی از آب روی پلیت است، بایستی نرم ترین نورد باشد، اما نورد رابط مرکب دان که پس از گرفتن مرکب از نورد منشا تا لحظه انتقال آن به اولین صلایه تقریبا در حال سکون است و هنگام تماس با نورد صلایه باید به یکباره هم سرعت با گردش صلایه تقریبا هزار دور در دقیقه به گردش در آید می بایست اصطکاک کمتری داشته، از سوی دیگر زمان کافی برای پس دادن مرکب گرفته شده را دارد یعنی سختی آن تقریبا دو برابر نورد آب حدود ۴۵ شور است.

به ویژه در ماشینهای چاپی که بین دو شیر مرکب دان یک منطقه کاملا بدون مرکب وجود دارد. که باعث چند برابر شدن اصطکاک و رو شدن نورد در مناطق خشک می شود و نهایتا گرم شدن نورد در مناطق خشک شده که باعث از بین رفتن نوردها می شود.

اماچرا  میزان سفت نورد را کمتر از این توصیه شده است؟

پاسخ  بسیار ساده است چون بسیاری از سیستم ها را ما به دلخواه از کار می اندازیم، مانند سیستم آب که داخل نورد های صلایه و مرکب در نظر گرفته شده که همیشه گرمای صلایه ها را در حد زیر ۲۷ درجه نگاه دارد حال که گرمای نورد های لاستیکی و صلایه ها بدون این مدار بسته آب به بالای ۴۵ درجه سانتی گراد می رسد؛ در این دما نورد لاستیکی با سختی ۵۰ شور از ۲۵ شور هم پایین تر می آید.

واقعا هم توقع زیادی است از یک چاپخانه دار برای سیستمی که ۳ در صد در کیفیت تاثیر دارد میلیون ها خرج کرده و سیستم گردش آب درون صلایه ها را راه اندازی کند با مصرف برقی حدود ۲۰ کیلو وات برق در ساعت همین الان هم دخل و خرج جور در نمی آید.

برخی نوردها فقط با یک صلایه در تماس است مانند نورد های روی پلیت که مقداری در تماس با پلیت خنک می شوند، اما نورد های لاستیکی مانند همین نورد رابط یا نورد قطر ۶۰ میلیمتر که از سه جهت با صلایه در تماس است باید از سختی بیشتری برخوردار باشد که اصطکاک کمتری داشته باشد و پس از ۵ دقیقه کار کردن و گرم شدن دقیقا به نرمی نورد های روی کار می رسد.

هر چند که محاسبات بسیار پیچیده ای دارد تا اندازه گیری حرارت واقعی نوردها در حال کار و فیلر استاندارد و ساخت نوردی که در آن حرارت ۲۵ شور سختی داشته باشد، اما با پیگیری و پشتکار و تحلیل علمی می توان هرچه زودتر به نتیجه رسیده و علاوه بر کیفیت طول عمر نوردها را نیز افزایش داد.