کلمه کلیدی خود را وارد کنید

آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا از آخرین محصولات نیک لاستیک مطلع شوید.

نوردهای دو ورقی

نوردهای دو ورقی

در روکش لاستیک, نوردهای صنعتی
portfolio
نام سرمایه گذار:
شرکت نیک لاستیک
تاریخ ارسال:
January 1, 1970
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

نوردهای چاپ،غلتکهای دوورقی